Jak se pozná, že doma máte MiND neboli mimořádně intelektově nadané dítě?

Jak se pozná, že doma máte MiND neboli mimořádně intelektově nadané dítě?>

Kdo jsou mimořádně nadané děti?

Co si představíte pod pojmem výjimečně nadané dítě? Mnoha lidem se vybaví chytrý a velice výkonný žák, který ve všem exceluje a nemá problém se učit. Je zkrátka předurčený k tomu, aby byl v životě úspěšný. Jenže takto jednoduché to zase není.

MiND děti mají určité nestandardní projevy v chování, ale také v prožívání a myšlení. Tyto děti totiž myslí jinak, složitěji. Jak se to projevuje? Jsou hypersenzitivní, velmi emotivní nebo socio-ekonomicky nezralé. Dokonce mohou ze školy nosit špatné známky, nerozumět si s učiteli a mít problém s kamarády.

Co se honí v hlavách mimořádně nadaných dětí?

Hlava výjimečně nadaných dětí je pod neustálým přílivem vjemů, myšlenek, informací, ale také emocí. Standardně se přenosová rychlost nervové soustavy pohybuje okolo 2 m/s na 1 bod inteligenční škály. U MiND dětí je ale o 0,05 m/s rychlejší. Jak si to lépe představíte? U dítěte, které má IQ 140 běží senzorické, mentální i emoční procesy až 2krát rychleji než u dětí s IQ 100.

Právě kvůli rychlejším procesům, které se jim dějí v hlavě, jsou mimořádně intelektově nadané děti přecitlivělé, neklidné a jejich reakce bývají bouřlivé. Okolí si často myslí, že jsou hyperaktivní, nebo naopak apatické.

Co se honí v hlavách mimořádně nadaných dětí?
U dítěte, které má IQ 140 běží senzorické, mentální i emoční procesy až 2krát
rychleji než u dětí s IQ 100.

Jak se žije s nadaným dítětem?

Přestože jsou děti nadprůměrně inteligentní, potřebují pomoc rodičů i učitelů. Mají specifické potřeby nejen ve vzdělávání. Tyto děti potřebují jiný přístup a styl komunikace. Více než ostatní děti potřebují partnerský a empatický přístup. Potřebují prostor pro sebevyjádření, seberealizaci, autonomii a kreativitu. Vyzkoušejte s nimi třeba malování podle čísel. Zkombinujete tak výtvarný počin, číslice a poznávání nejrůznějších odstínů barev.

Nadané děti mají některé společné rysy

Společným jmenovatelem MiND je minimálně 130 bodů v IQ škále, přičemž hranice intelektově nadaného dítěte je 115 až 130 bodů. Jak poznat nadané dítě třeba už ve školce?

 • snadno a rychle se učí,
 • na jeden problém najde několik řešení,
 • nějakému koníčku nebo zájmu se věnuje skutečně intenzivně, doslova žije například dinosaury (jejich názvy může znát i latinsky), radost mu uděláte třeba dětským povlečením s dinosaury,
 • dokáže rychle vstřebávat velké množství informace a rychle si je vybaví,
 • ptá se na mnoho otázek a očekává na ně odpovědi,
 • má bujnou fantazii,
 • buduje si pestrý přehled a je iniciativní,
 • má perfektní slovní zásobu, dokáže slova správně použít,
 • čte již od raného věku,
 • má smysl pro humor.
Nadané děti mají některé společné rysy
Společným jmenovatelem MiND je minimálně 130 bodů v IQ škále,
přičemž hranice intelektově nadaného dítěte je 115 až 130 bodů.

Ne všechny děti s „diagnózou“ nadané dítě však odpovídají těmto bodům. Je celá řada MiND dětí, u kterých nejsou schopnosti rovnoměrně rozložené nebo rozvinuté. S tím pak koresponduje i chování dětí. Existují však i nadané děti, u kterých jejich výjimečnost nepoznáte, jelikož ji překrývá nějaký problém, například porucha učení, porucha chování atd.

Život s nadaným dítětem může být pro rodiče někdy záludný. Děti se mohou chovat jinak, než očekává společnost. Ale právě to může být ukazatelem nadání nebo talentu. Jaké chování se tím myslí?

 • Děti se doma i ve škole začnou rychle nudit.
 • Nadané dítě je ve škole rozpustilé a neukázněné.
 • Často bývá třídním šaškem.
 • Může být ponořené do svého světa a nepozorné.
 • Nerado se věnuje věcem, které považuje za zbytečné, například uklízení pokoje.
 • Najde vychytralou odpověď na každou otázku.

Další vlastnosti typické pro mimořádně nadané děti

Děti mají pestrou slovní zásobu, toho si všimnete již ve 12 měsících dítěte. Standardně se slovní zásoba rozšiřuje až od 18 měsíců. Děti sestavují složité věty, osvojují si gramatická pravidla, používají osobní a přivlastňovací zájmena, nedělá jim problém správně používat cizí slova.

Řada dětí sama od sebe jeví zájem o písmena a čísla, a to už zhruba od 10 až 12 měsíců. Třeba ještě nemluví, ale už si podmanily celou abecedu. Kromě toho, že písmena a číslice brzy čtou, začínají také s jejich psaním. Pokud dítko umí číst ještě před 4. rokem, je dost pravděpodobné, že má výjimečné rozumové nadání. 

Učitelé a rodiče, kteří si neuvědomují, s kým mají tu čest, mají tendenci nadané dítě a rozvoj jeho schopností brzdit. Důvod? Aby se nenudilo ve škole. Jenže právě tímto jdou proti přirozenému vývoji. Jejich snaha stejně nemá smysl. Je potřeba, dítko podporovat, ale tak, aby to mělo smysl. Nejde jen o samoúčelné opisování a čtení telefonních seznamů. Rozvíjení musí mít přidanou hodnotu.

Nadané děti mají pestrou slovní zásobu.
Nadané děti sestavují složité věty, osvojují si gramatická pravidla, používají osobní
a přivlastňovací zájmena, nedělá jim problém správně používat cizí slova.

Dalším poznávacím znamením nadání je, že se děti rády obklopují dospělými nebo staršími kamarády. Starší kamarády většinou najdou ve věkově různorodých zájmových kroužcích. Některé děti však mohou odradit, protože vymýšlejí komplikované hry s ještě komplikovanějšími pravidly a příliš je organizují. 

Některé nadané děti si kamaráda nenajdou, a proto hledají útočiště u knížek a počítače. Jenže uzavření před společností vede k tomu, že si dítko neosvojí sociální dovednosti. Proto by v tomto měli pomoci rodiče. Měli by svému potomkovi pomoct navazovat sociální vztahy s kamarády, kterých však nemusí být mnoho.

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností

Děti s vysokým rozumovým intelektem prahnou po nových vědomostech, znalostech a dovednostech. Proto jim v tom nebraňte, ale naopak je podpořte. Pořiďte jim třeba výtvarné potřeby, se kterými ještě nepracovaly. Pokud doteď kreslily pouze pastelkami, je na čase sáhnout třeba po fixech na kreslení.

Chystá se vaše dítko do školy? Pořiďte mu školní potřeby s motivy, které ho zajímají. Co třeba dopravní prostředky nebo vesmír? Pokud máte obavu, že se bude dítě ve škole nudit, je oprávněná. Buď se věci naučí ještě před nástupem do školy, nebo je pochopí záhy. Proto je potřeba vybrat školu s dobrými učiteli, kteří umí s MiND dětmi pracovat.

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností
Děti s vysokým rozumovým intelektem prahnou po nových vědomostech,
znalostech a dovednostech.

Nemějte obavy z psychologického vyšetření

Někdy rodiče nepodpoří nadání dítěte. Může se tak dít například tehdy, když sami rodiče byli nadaní, ale od svých vrstevníků se dočkali šikany a odmítání. Někdy rodiče nadání svých dětí nerozpoznají a vedou je k hodnotám konformity a přizpůsobivosti.

Pokud si myslíte, že by vaše dítě mohlo být mimořádně nadané, nechte ho udělat test. Je potřeba s ním zajít do státní pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-psychologického centra nebo do soukromé psychologické praxe, kde se věnují oblasti intelektového nadání. Právě tady se vašemu dítku dostane komplexního psychologického vyšetření, které odborně posoudí úroveň intelektových schopností, ale také kreativitu, motivaci, odhodlání, vytrvalost a divergentní myšlení (myšlenky rozebíhající se do asociací a paralelních směrů).