<p><strong>MEGA KIÁRUSÍTÁS - </strong>Akár 75%-os kedvezmények</p> <p><strong>MEGA KIÁRUSÍTÁS - </strong>Akár 75%-os kedvezmények</p>

MEGA KIÁRUSÍTÁS - Akár 75%-os kedvezmények

Vásárlás

Visszaküldés, elállás, reklamáció

VISSZAKÜLDÉS ÉS REKLAMÁCÓ:

Információk a reklamáció benyújtásához

 

Fogyasztóként köteles igazolni az áruk megvásárlását vásárlási bizonylat bemutatásával, vagy más, kellően hiteles módon.

 

Fogyasztóként nem követelhet jogokat olyan hibákért, amelyeket az áruk nem rendeltetésszerű használata (azaz a termék rendeltetésétől eltérő célokra történő felhasználás, túlzott megterhelés), vagy szándékos károkozás, vagy olyan hibák, amelyekből a vásárláskor tudata volt. Hasonlóképpen, olyan hibák esetén sem, amelyeknél mi mint eladó és a fogyasztó közösen megegyeztünk a vételár csökkentésébe. Nem vagyunk felelősek az áruk normális mindennapi kopásáért sem.

 

A jótállási idő az áruk megvásárlásától és azok későbbi átvételétől számítva 24 hónap. A hiba terjedésének megakadályozása érdekében és azért, hogy a reklamáció ne legyen elutasítva, ezt a folyamatot haladéktalanul el kell indítani. Ha a hibát a megjelenése után időben jelzi, biztosíthatja a reklamáció problémamentes kezelését.

 

GYAKORLATI UTASÍTÁSOK:

 

Az online áruházunkban vásárolt hibás árut az alábbi címre küldött csomaggal reklamálhatja: M. Tuschelová - EXPANDECO – PEXO, Vízpart utca 26, 9225 Dunakiliti, HUKüldje el nekünk a megvásárolt terméket mindennel együtt, beleértve annak minden alkatrészét, kiegészítőjét (beleértve az összes kiegészítő hevedert, medált stb.).

Rakja hozzá a kitöltött és aláírt „Reklamációs űrlap”-ot az áru hibájának részletes leírásával, a reklamáció kezelésének preferált módszerével és elérhetőségével, vagy ezt küldje el az info@pexo.hu e-mail címre, és csatolja a vásárlást igazoló dokumentum másolatát.

Kérjük, fordítson különös figyelmet arra a bankszámlaszámra, amelyre visszatérítjük a pénzét, abban az esetben, ha a reklamációt a vételárengedmény vagy a teljes vételár visszatérítése formájában kezeljük.

A szállítmányt az reklamált termékkel a szállításhoz megfelelően kell csomagolni.

Ha az árun a kézhezvételétől számított hat hónapon belül hiba jelentkezik, akkor ezt úgy tekintik, hogy az áru az átvételkor hibás volt (lásd a Ptk. 2161. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat). Ebben az esetben az árut a fenti módszerek egyikével juttassa el hozzánk, és biztosítjuk az áruk azonnali cseréjét / visszaszállítását a mi költségünkre.

A reklamáció kezelési ideje maximum 30 nap, és azon a napon kezdődik, amikor az árut az eladó kézhez vette. A reklamációs eljárást az érvényes jogszabályok szabályozzák, különös tekintettel a 89/2012. sz. Cseh Polgári Törvénykönyv módosított Ptk. 634/1992.sz. a fogyasztóvédelemről szóló törvénye.

Reklamáció benyújtására vonatkozó 89/2012 törvény rendelkezései. 89/2012 Gyűjt. A módosított Polgári Törvénykönyv:

2165

(1) A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákat az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül reklamálni.

2167

A 2165. § rendelkezése nem alkalmazható

  1. a) olyan tételnél, amelyet alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelynél alacsonyabb árban állapodtak meg
  2. b) a termék rendes használata által okozott kopásra,
  3. c) használt cikk esetén olyan hiba esetén, amely megfelel annak a használati vagy kopási foknak, amely a terméknek a vevő általi átvételkor volt, vagy
  4. d) ha az eset jellegéből következik.

.

2169

(1) Ha a cikknek nincsenek a 2161. §-ban meghatározott tulajdonságai, a vevő új hibátlan tétel cseréjét is kérheti, ha ez a hiba jellege miatt nem aránytalan, de ha a hiba csak a dolog egy részére vonatkozik, a vevő csak alkatrészek cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül elhárítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes reklamálásához.

(2) A vevőnek joga van helyrehozható hiba esetén is új tétel átadását vagy alkatrész cseréjét kérni, ha a javítás utáni megismétlődés vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a dolgot. Ebben az esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől is.

(3) Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új hibátlan termék leszállításával, annak alkatrészének cseréjével vagy a cikk javításával, akkor ésszerű kedvezményt kérhet. A vevő jogosult ésszerű kedvezményre akkor is, ha az eladó nem tud hibátlanul új tárgyat átadni neki, kicserélni vagy megjavítani, valamint, ha az eladó ésszerű időn belül nem javítja meg, vagy ha ez jelentős nehézségeket okozna a fogyasztó számára.

2170

A hibás teljesítés jogát a vevő nem kérheti, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

2173

Ha a vevő a hibás teljesítés jogával él, a másik fél írásban megerősíti neki, mikor élt ezzel a joggal, valamint a javítás végrehajtását és annak időtartamát.

Információ az áru visszaküldéséről:

1. A webáruházunkban vásárolt árukat egyszerűen elküldheti postai úton az alábbi postacímre (az áru személyesen nem küldhető vissza):

M. Tuschelová - EXPANDECO – PEXO, Vízpart utca 26, 9225 Dunakiliti, HU. Mindezt 30 napon belül elvégezheti, a csomag átvevése napjától számítva.
2. Az áru küldje teljes egészében, minden részével együtt. Ha ajándékot kapott az adott áruhoz, kérjük küldje vissza azt is. 
3. A visszaküldött áruhoz, vagy e-mailben az info@pexo.hu címre csatolja a kitöltött és aláírt "Tanúsítvány a vételi szerződés visszalépéséről", illetve csatolja a vásárolt áru bizonylatának másolatát. Kérjük különösen ügyeljen a helyes bankszámlaszám megadására, amire majd visszautaljuk az Ön pénzét.