Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelmének feltételei

 

 1. Alapvető rendelkezések

 

 • Személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. pontjának 7. pontja a Future Deal, s.r.o. IČO: 04434366, székhelye: Turnovská 478/4, Libeň, 180 00 Prága 8 (a továbbiakban: adminisztrátor).
 • Az adminisztrátor elérhetőségei a következők:

cím: Turnovská 478/4, Libeň, 180 00 Prága 8

email: info@futuredeal.cz

telefonszám: +420 725 376 217

3.) Személyes adatok: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy konkrét azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.

4) Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 

 • Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése alapján szerzett be.
 • Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 

 • A személyes adatok kezelésének jogi okai a következőek:
 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6.cikk 1 bekezdés b)pont GDPR,
 • az adminisztrátorra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése. 6.cikk 1 bekezdés c)pont GDPR
 • az adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketing biztosítása (különösen üzleti üzenetek és hírlevelek küldésére). 6.cikk 1 bekezdés f)pont GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz (különösen üzleti üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6.cikk 1 bekezdés a)pont GDPR a 480/2004 Törvény 7.§ 2-es bekezdésével kapcsolatban, bizonyos információs társadalmi szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendelnek árut vagy szolgáltatást.
 • A személyes adatok feldolgozásának célja:
 • megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek szükségesek a megrendelés sikeres teljesítéséhez (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez (ideértve az áruk átadását és a felelősségi jogok esetleges megoldását), személyes adatok megadása nélkül az adatkezelő nem tudja megkötni vagy teljesíteni a szerződést,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
 • A rendszergazda nem végez automatikus egyéni döntéshozatalt a 22.cikk GDPR tekintettel.

 

 

IV.

Adattárolási időszak

 

 • Az adminisztrátor tárolja az Ön személyes adatait
 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre, de legfeljebb az általánosan kötelező jogi előírások által meghatározott időtartamra.
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeljük.
 • A személyes adatok a tárolási időszaka után az adminisztrátor törli.

 

 

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 

 • Személyes adatainak címzettjei szintén azok a személyek, akik
 • részt vesznek az áruszállításban és a szerződés alapján teljesített fizetések teljesítésében (a Gopay s.r.o. fizetési ablak szolgáltatója, a GLS Csehország szállítási szolgáltatói, Zásilkovna, a Mailstep a.s. logisztikai szolgáltatója)
 • az webshop üzemeltetési szolgáltatói (UI42, s.r.o) és a webshop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (adattárolás, tárolószoftver) beszállítói,
 • marketing szolgáltatások beszállítói;
 • számviteli és könyvelői szolgáltatások beszállítói.
 1. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy más nemzetközi szervezetnek.

 

 

VI.

Az Ön jogai

 

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik
 • saját személyi adataihoz való hozzáférés jogával a GDPR 15.cikk alapján,
 • személyes adatok helyesbítésének jogával a GDPR 16.cikk alapján, vagy a feldolgozásra vonatkozó korlátozásokra a GDPR 18.cikk alapján,
 • személyes adatok törlésének jogával a GDPR 17.cikk alapján,
 • feldolgozás elleni kifogás jogával a GDPR 21.cikk alapján,
 • adathordozhatósághoz való jogával a GDPR 20.cikk alapján,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogával írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor címére vagy e-mail címére az I. bekezdés alapján.
 • Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 

 • Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 • Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak (jelszavak, vírusirtó programok) és a személyes adatok papír formájában történő helyek biztosítása érdekében.
 • Az adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak ő álltala megbízott személyek férnek hozzá

 

VIII.

Záró rendelkezések

 

 • Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 • Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy bejelöli beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 • Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek az adminisztrátornak megadott e-mail címre.

 

 

Ezek a feltételek 2019. december 1-jén lépnek hatályba