<p><strong>MEGA KIÁRUSÍTÁS - </strong>Akár 75%-os kedvezmények</p> <p><strong>MEGA KIÁRUSÍTÁS - </strong>Akár 75%-os kedvezmények</p>

MEGA KIÁRUSÍTÁS - Akár 75%-os kedvezmények

Vásárlás

Nákup na splátky

Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.

Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.

V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

pre úver do 3000 €

1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere

1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov

1x kópiu občianskeho preukazu

1x kópiu druhého dokladu totožnosti – akceptujeme vodičský preukaz/cestovný pas/ preukaz ZŤP/zbrojný preukaz, prípadne rodný list)

Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade (pravidlá uvedené nižšie)

Doklady totožnosti- vždy

OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta (vodičský preukaz/cestovný pas/ preukaz ZŤP/zbrojný preukaz, prípadne rodný list)

Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,

v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.

Doklad o príjme pre Zamestnancov a Dôchodcov - vždy

Zamestnanci:

Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.

Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

výplatná páska za posledné výplatné obdobie, alebo

výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda, alebo

originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.

Ak pracujete ako policajt, colník, vojak, prípadne ste príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme. Je preto nevyhnutné priložiť jeden z uvedených dokladov o príjme priložiť k ostatným odosielaným dokumentom.

Dôchodcovia

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.

Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou), alebo

potvrdenie z pošty, alebo

výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Poznámka: Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.), príjem / dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, klient dokladá len ostatnú časť príjmu ide o podnikateľskú časť príjmu, pre ktorú pozri nižšie Doklady o príjme pre podnikateľov).

Doklad o príjme pre podnikateľov / konateľov / spolumajiteľov firiem – vždy

Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:

originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

kópia daňového priznania

pri daňovom priznanie podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty

Konateľ/Spolumajiteľ firmy:

ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:

Čiastkový Základ dane (riadok 43) – daň znížená o daňový bonus (riadok 107) / 12

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru

Zamestnanci

výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň

výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo

pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec

len ak má povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU a ak je zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii Webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.

Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. Vyššie.

V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a

druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v

platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na adresu spoločnosti Cetelem) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (v prípade schválenia úveru)“.

Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska